Ambitie

Coöperatief wonen als oplossing

In Nederland kennen we ruwweg twee manieren van wonen: huren en kopen. Er is echter een groot probleem met de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Coöperatieven lijken een deel van de oplossing. Deze vorm van wonen is gangbaar in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Zwitserland. Ze komen doorgaans echter erg moeilijk van de grond en zijn ook niet per se inclusief. Toch bieden wooncoöperaties voordelen zoals zeggenschap voor bewoners en eeuwigdurende betaalbaarheid, zonder winstoogmerk.

Wat is een wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een vorm van collectief wonen. Het gebouw is in eigendom van de coöperatie: een vereniging of stichting die voor het project opgericht is. De bewoners betalen huur aan de coöperatie. Tegelijk zijn zij ook lid hiervan. Bewoners hebben zo invloed op beslissingen over hun pand. Er is geen externe partij die winst wil maken. Dat zorgt ervoor dat de woningen ook op de lange termijn betaalbaar blijven. 

Waarom bestaat dit nauwelijks?

In Nederland groeit de interesse voor het wooncoöperatiemodel. Toch komt het moeilijk van de grond. Gemeenten die wooncoöperaties faciliteren leggen nu veel verantwoordelijkheid bij initiatiefgroepen. Zij moeten zelf de financiering en grond voor hun project organiseren. Hierdoor zijn groepen sterk afhankelijk van de kennis en het netwerk van hun leden. Dit maakt het voor een kleine groep mensen toegankelijk.

Onze doelen

Ontwikkeling zonder winstoogmerk; betaalbare woningen op de lange termijn

Alle segmenten onder één dak: sociale huur, middenhuur en vrije sector

Community van bewoners die bereid zijn om ruimten te delen en deze samen te onderhouden

Download onze brochure